ביצועי שיא גאה להציג את השיטה המשולבת להתפתחות אישית, לכלל האוכלוסיה,

מתוך תחושת שליחות והבנה כי שינוי בעולם ובחברה מתחיל בשינוי הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו.